اعلانات

  • اطلاعیه

    رده : عمومی

    ریاست عمومی امور فارمسی وزارت صحت عامه به تعقیب مکاتیب ماه حوت سال ۱۳۹۳ خویش یکبار دیگر به اطلاع عموم کمپنی های خارجی تولید ادویه و شرکت های توریدی داخلی میرساند که: 1. تمام شرکت های توریدی ادویه که قبلا کمپنی های تولیدی...